CHÚNG TÔI SỬ DỤNG COOKIE TRÊN TRANG WEB NÀY ĐỂ NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG CỦA BẠN
Nhấp vào bất cứ liên kết nào trên trang này có nghĩa là bạn đã đồng ý để chúng tôi thiết lập cookie.
Thông tin thêm
OK, TÔI ĐỒNG Ý
KHÔNG, CẢM ƠN
 • TRANG CHỦ
 • GIỚI THIỆU VỀ SUNGROW
 • GIẢI PHÁP
  HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

  Hệ thống năng lượng mặt trời hộ gia đình

  Thương mại và công nghiệp

  Nhà máy điện năng lượng mặt trời

  HỆ THỐNG LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG

  Hệ thống lưu trữ dân dụng

  Hệ thống lưu trữ thương mại

  Hệ thống lưu trữ năng lượng cho nhà máy điện

  HỆ THỐNG PV NỔI

  HỆ THỐNG PV NỔI

  NHÀ MÁY ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

  Đơn vị kinh doanh năng lượng mặt trời dân dụng

  Đơn vị kinh doanh năng lượng xanh

 • SẢN PHẨM
  HỆ THỐNG PV

  Bộ biến tần chuỗi

  Bộ biến tần trung tâm

  Giải pháp trọn gói

  Điện tử công suất cấp mô-đun (MLPE)

  HỆ THỐNG LƯU TRỮ

  Hệ thống chuyển đổi năng lượng (PCS)/Biến tần hybrid

  Pin (Ắc-quy)

  Hệ thống lưu trữ năng lượng

  HỆ THỐNG PV NỔI

  Hệ thống phao nổi

  Trạm biến tần và hệ thống phao nổi

  CÁC THIẾT BỊ PHỤ TRỢ VÀ GIÁM SÁT

  Các thiết bị phụ trợ

  Hệ thống Giám sát

  SẠC XE ĐIỆN/CHARGER

  AC Charger

 • DỊCH VỤ VÀ HỖ TRỢ
  DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN
  LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
  MẪU LIÊN HỆ
TÌM KIẾM
Có vẻ bạn muốn tìm kiếm điều này.
Online
exhibition
Online
experience Hall
SEARCH
Guess you want to find it.
COUNTRY
SUNGROW NEWS
>
SÁCH HƯỚNG DẪN
SÁCH HƯỚNG DẪN

Get an overview of Sungrow featured technologies and download them for further reference.

CSR

Learn more about Sungrow social responsibility by checking out annual CSR reports.

CÁC NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH

Sungrow chia sẻ các nghiên cứu điển hình toàn diện để làm cho sự phức tạp trở nên đơn giản.

SÁCH HƯỚNG DẪN
CSR
TÌNH HUỐNG NGHIÊN CỨU

Coming soon

We will provide you with more rich contecnt

 Sungrow SG6800HV-MV Technical Whitepaper.pdf

SG250HX Technical Whitepaper-The World's Most Powerful 1500V String Inverter.pdf

Residential Inverter Technical Whitepaper.pdf

CX Inverters Technical Whitepaper.pdf

Coming soon

We will provide you with more rich contecnt

 Sungrow SG6800HV-MV Technical Whitepaper.pdf

SG250HX Technical Whitepaper-The World's Most Powerful 1500V String Inverter.pdf

Residential Inverter Technical Whitepaper.pdf

CX Inverters Technical Whitepaper.pdf

Coming soon

We will provide you with more rich contecnt

 Sungrow SG6800HV-MV Technical Whitepaper.pdf

SG250HX Technical Whitepaper-The World's Most Powerful 1500V String Inverter.pdf

Residential Inverter Technical Whitepaper.pdf

CX Inverters Technical Whitepaper.pdf

Coming soon

We will provide you with more rich contecnt

 Sungrow SG6800HV-MV Technical Whitepaper.pdf

SG250HX Technical Whitepaper-The World's Most Powerful 1500V String Inverter.pdf

Residential Inverter Technical Whitepaper.pdf

CX Inverters Technical Whitepaper.pdf

Sungrow 2018 CSR Report 

Sungrow 2022 Sustainability Report

Sungrow 2019 CSR Report

Sungrow 2017 Corporate Social Responsibility Report.pdf

Sungrow 2016 Corporate Social Responsibility Report.pdf

Sungrow 2018 CSR Report 

Sungrow 2022 Sustainability Report

Sungrow 2019 CSR Report

Sungrow 2017 Corporate Social Responsibility Report.pdf

Sungrow 2016 Corporate Social Responsibility Report.pdf

Sungrow 2018 CSR Report 

Sungrow 2022 Sustainability Report

Sungrow 2019 CSR Report

Sungrow 2017 Corporate Social Responsibility Report.pdf

Sungrow 2016 Corporate Social Responsibility Report.pdf

Sungrow 2018 CSR Report 

Sungrow 2022 Sustainability Report

Sungrow 2019 CSR Report

Sungrow 2017 Corporate Social Responsibility Report.pdf

Sungrow 2016 Corporate Social Responsibility Report.pdf

18MW PV Plant in Dubai
Developer: Recurrent Energy
Owner: empra
EPC:Signal Energy
Capacity:205MWac
Model:SG2500U
Location:Fresno, CA
Commissioned in Q4 2017
Developer: Recurrent Energy
Owner: empra
EPC:Signal Energy
Capacity:205MWac
Model:SG2500U
Location:Fresno, CA
Commissioned in Q4 2017